Kemudahan yang disediakan di Perpustakaan KKPG untuk kegunaan pelajar

 

Jumlah koleksi buku untuk semua program ialah 4841 buah buku

Kapasiti perpustakaan boleh memuat seramai 135 org dalam satu masa

Kemudahan komputer sebanyak 8 unit disediakn untuk kegunaan pelajar

Kemudahan bilik tayangan juga disedikan untuk kegunaan pensyarah dan pelajar 

 


Sila klik pautan yang diberikan untuk rujukan buku-buku kegunaan pensyarah dan pelajar

 

INFO BOOK - https://www.infobooks.org/free-pdf-books/trades/hairdressing/


CELT (JPPKK)- http://celt.edu.my/PAGE-EBOOK-POLYCC#lain


IEEE (JPPKK)- https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp


EMERALD (JPPKK)- https://www.emerald.com/insight/


Dbook (Jbt Penerangan) - https://dbook.penerangan.gov.my/dbook/


PDF DRIVE- https://www.pdfdrive.com/vtct-level-2-diploma-in-womens-and-mens-hairdressing-e52136274.html


ScienceDirect- https://www.sciencedirect.com/


PNM- https://www.pnm.gov.my/


OPAC PNM- https://opac.pnm.gov.my/search/query?theme=PNM2


U-Pustaka-https://www.u-library.gov.my/portal/web/guest/home


Gambar Kemudahan Di Perpustakaan KKPG